“PSBB po LOCKDOWN?”

  • Whatsapp

oleh Ki Lurah Mail

abangijo.com. Motor tak standarke terus lungguh dingklik : ” Teh jahe Karo bakarke tempe, kepala, usus Bar! “

“Suwimen Ra ketok mas?” Sabar takon sinambi mbakar.

“Neng Jakarta kok Bar, entuk proyek lumayan”.

“Proyek opo Mas?”

” Golek uwong kon dadi glandangan, terus di-shooting.”

“Maksude piye to mas ? Main filem po piye?”

“Wis Rasah kakean Takon to? Kui sing mbakar uwis durung? Ojo gosong-gosong! ” Meh wae aku kebablasen ngomong bab proyek rahasia kui.

“Sing karet ijo iki sambel welut to Bar?”

“Ho’o mas, sing karet abang sambel teri. Wis pirang-pirang ndino sepi kok mas. Omsetku turun drastis. Sing jajan dho wedi jur dioprak-oprak pihak keamanan wae. Dek mben pas malem tahun baru kae disurati ko kabupaten, mung entuk bukak tekan jam 8 mbengi. Kene dadi wong cilik enenge rak yo ming manut karo manut to mas? Opo kabupaten ki ngerti yen virus corona bakal njedhul malem tahun baru jam 8 mbengi yo mas? Jare sesuk tanggal 11 malah arep LOCKDOWN opo PSBB meneh ngono ki mas? Po wong cilik koyo aku-aku ngene iki ora samsoyo ambyar? Ncen su tenan ogh! Jane PSBB lokdon ki asline opo to mas? Marakke bingung wae!” Sabar nrocos karo ngladekke wedang.

“Sing sabar Bar, jenengmu ki Sabar kok ra sabar. Sik tak mangan sik, ngko tak terangke bab PSBB kui.” Aku njawab sinambi mangan sego kucing. Wis telung karet sing tak uculi, koyone wis wareg. Tak seruput teh jaheku. Subhanalloh… nikmate, wis rodo mudhun terus ngempakke 76, tak sedhot, tak nikmati tenan, subhanalloh meneh… Ya Alloh… nikmatee…

“Mas! Piye PSBB mau!? Malah ngopo kui?” Sabar rodo mbengok ngagetke aku.

“Kowe ki ncen asem kok Bar, ngganggu wong lagi penak-penakke udud!”

Aku jane yo ra mudheng bab PSBB opo meneh LOCKDOWN. Ning nek ra tak jawab aku yo isin, harga diriku turun di hadapan Sabar. Bagi Sabar, aku iki ngertine wong pinter, opo-opo ngerti. Sing penting tak jawab wae, karo rodo tak pleset-plesetke. Ben ra ketok le ra ngerti.

“Ngene Bar, PSBB ki singkatane Pembatasan Sosial Bagi Bawahan, gesse masyarakat bawah ki dibatasi ojo nganti dadi atasan. Lha… nek lockdown ki boso inggris. Lock ki gesse ngunci, down ki bawah, dadi lockdown ki gesse ngunci bawahan. Bawahan dikunci ojo nganti dadi atasan. Meh podho to Bar?”  Ha…ha…ha… aku ngakak weruh Sabar misuh-misuh.

“Su ik… ditakoni tenanan kok malah njawabe cengengesan! Nek ming ngono we aku yo ngerti artine PSBB Mas. PSBB ki artine Peraturan Sing Bikin Bingung.. ha..ha..ha…” Sabar melu ngekek.

“Lha.. . geneo ngerti…ha…ha…ha… wis Bar, etung!”.

#guyon

#PSBB?

#nunggubis3

#digriyadaharsimbokwin

Pos terkait