Bingung Ra Duwe Gawean..

  • Whatsapp

Oleh : Ki lurah Ismail *)

“Kopi jahe Bar!  Karo bakarke kikil ro ndas”

“Ndase sopo ?” Sabar mesam mesem.

“Ndhasmu. Yo ndhas pithik kui! Lambemu!” Ha..ha..ha..

“Dengaren mbakar sing amis-amis mas?” Sabar sajak ngenyek, sebab ra tau-taune aku pesen kikil ro kepala ayam.

“Agi kandel kok Bar, iki mau kumpulan kader, mayan tuk amplop. Ning ora coklat lho Bar, he…he.. Susu jahe coklat enom Bar,” pesenku karo rodo ngleling kae.

“Wehh… dadi kadere sopo je mas?” Sabar nlesih-nlesih.

“Ra tak kandani no, rahasia. Kowe ndak melu-melu. Wis gek ndang dibakar rasah crigis.” Tanganku karo mbuka amplop neng samping mejo angkringan. Tak lirik isine pek nggo. Alhamdulillah, batinku.

Nganti ra nggagas eneng wong jajan liyane, lungguh meneng sajak ngalamun. Jebul koncoku cah kidul bandara panasan.

“Lek!” Tak celuk trus rodo kaget.

“Kok neng kene mas?” Deknen takon karo ngajak salaman.

“Lha kudune sing takon ki malah aku je. Aku ki mbendino neng kene. Takono sing dodol kui.”

Sabar nyaut karo nggawekke wedang, “Nggih mas, masse niku mbendinten teng mriki kok mas. Ampun baen-baen kalih masse niki, sakniki dados pengacara.”

“Pengacara? ” koncoku mau sajak kaget.

“Enggih, pengangguran banyak acara he..he…,” Sabar nyengenges karo ngladeni wedang aku.

“Lambemu Bar, rasah digagas lambene sing dodol kui lek, jane iki mau ko ngendi?” Aku nakoni koncoku sinambi ngiling wedang neng cawan.

“Rencanaku bar ko kene ki ncen arep neng ngomahmu. Malah peneran ketemu neng kene. Njuk 76 mu yo mas? Iki mau rokokku pas entek.” Deknen njawab karo nyaut rokokku sing neng ndhuwur mejo.

“Piye? Eneng opo? Mau tak sawang kok sajak susah. Urip sepisan kui rasah digawe susah, ndak cepet tuo! Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jarene ustad-ustad kae inna mangal ngusri yusro.” Aku ngandani karo sok bijak kae.

“Bingung aku mas, ra duwe gawean. Bojoku neng pasar yo sepi. Yo sak ploke pandemi iki lho mas, opo-opo angel. Mbok tulung golekke gawean! Opo-opo gelem wis. Sing penting halal.” Koncoku berkeluh kesah karo ngempak udud.

“Lha iyo, kabeh yo dho bingung. Pandemi iki pancen marakke ambyar sak kabeh-kabehe. Pemerintah yo ra menehi solusi sing sip nggo awak-awak ngene iki yo lek?” Aku njawab karo mbatin, koncoku ki po ra ngerti nek masalahe deknen ki podho ro aku po yo? Podho podho nganggure. Arep tak garapi wae ah…

“Lha iyo, pemerintah ki ncen koyo mbingungi dewe kok. Ehhh.. astaghfirullohal’adziem… sory yo tah pemerintah,” koncoku nyauri karo ndagel.

“Ngene lek. Tak wenehi gawean penak iki. Buka Usaha Kursus. Kan iki akeh sing bingung golek gawean koyo kowe kuwi ? Lha iki kesempatan dalam kesempitan lek. Kesempitan orang-orang itu adalah kesempatan kita lek. Kita harus cerdas. Piye?” Aku ngomong meyakinkan kae.

“Tapi rak ra ngapusi uwong to kui? Mangsude ki gawean halal ngono lho!” Koncoku mulai terpancing.

“Enggg… yo piyo yo? Orr..oraaa, lha kowe pingin gawean iki ra?  Nek ora yo rapopo!” Aku rodo glagepen.

“Yo..yo…pingin!” Koncoku penasaran.

“Ngene… tak ajari buka kursus: CARA KILAT BUKA USAHA KURSUS USAHA MENCARI PEKERJAAN. Dadi wong-wong sing golek gawean kui mau, tok kursus piye carane buka usaha kursus kilat mencari pekerjaan. Koyo MLM kae lho. Dadi usahane yo usaha nggolek gawean kui mau. Mudeng ra? Jok bar!” Aku nggambleh karo ngulungke gelas neng bakule.

“Sik… sik.. to! Aku kok malah bingung to? Woooo… asemik tak kiro tenanan. Dyampuuut..dyamput…!” Koncoku lagi kroso nek tak garapi.

“Lha kowe ki yo lucu, lha wong aku dewe yo nganggur kok malah tok kon nggolekke gawean. Ngene wae, ayo neng nggone koncone dewe mberbah, biasane deknen duwe solusi. Piye?”

“Yo rapopo.”

“Sik, udud sak leran karo sante, ngko trus OTW mberbah, WA nen sik, blionya neng ngomah ra? Soale blionya ki sibuk banget je” karo nyumet 76 siji meneh.

*) mantan kepala desa

Pos terkait